• head_banner_01

आवेदन

आवेदन

थ्रीडी मेष कपडा

प्रयोग:ओछ्यान प्याड, कार सिट, जुत्ता, सुरक्षित जुत्ता, होम टेक्सटाइल, गार्मेन्ट, जुत्ता, ओछ्यान, पर्दा

३३डी (२)
3d (5)
3d (3)
3d (4)
3d (1)
३३डी (३)
३३डी (१)
३३डी (४)
३३डी (५)

कपास कपडा

प्रयोग:सोफा, पर्दा, गार्मेन्ट, फर्निचर, असबाब, घरको कपडा

कपास
कपास (३)
कपास (४)
कपास (२)
कपास (१)
कपास (३)
कपास (१)
कपास (४)
कपास (२)

इन्टरलक कपडा

प्रयोग:अस्तर, कोट / ज्याकेट, स्कर्ट, खेलकुद, प्यान्ट, योग

इन्टरलक कपडा (5)
इन्टरलक कपडा (1)
इन्टरलक कपडा (2)
इन्टरलक कपडा (4)
इन्टरलक कपडा (8)
इन्टरलक कपडा (3)
इन्टरलक कपडा (7)
इन्टरलक कपडा (6)
इन्टरलक कपडा

नायलन स्प्यान्डेक्स कपडा

प्रयोग:कपडा, पौडी खेल्ने पहिरन, अन्डरवियर, योग, खेलकुदका कपडाहरू

एनएसपी (१)
एनएसपी (6)
एनएसपी (३)
एनएसपी (२)
एनएसपी (५)
एनएसपी (१)
एनएसपी (३)
एनएसपी (4)
एनएसपी (२)

पलिएस्टर स्प्यान्डेक्स कपडा

प्रयोग:कपडा, पौडी खेल्ने पहिरन, अन्डरवियर, योग, खेलकुदका कपडाहरू

पलिएस्टर (4)
पलिएस्टर (1)
पलिएस्टर (३)
पलिएस्टर (1)
पलिएस्टर (5)
स्प्यान्डेक्स (३)
स्प्यान्डेक्स (४)
स्प्यान्डेक्स (1)
स्प्यान्डेक्स (२)

पु छालाको कपडा

प्रयोग:सोफा, झोला, जुत्ता, फर्निचर, कार सिट, होम टेक्सटाइल, पन्जा, अस्तर, बेल्ट

पु (२)
पु (७)
पु (८)
पु (९)
पु (१०)
पु (६)
पु (३)
पु (५)
पु (1)

मखमली कपडा

प्रयोग:सोफा, पर्दा, कुर्सी, तकिया, फर्निचर, असबाब, घरको कपडा, कपडा

मखमल (7)
मखमली (१०)
मखमल (6)
मखमल (९)
मखमली (8)
मखमल (1)
मखमली (4)
मखमली (3)
मखमली (2)