• head_banner_01

अर्ज

अर्ज

3D मेष फॅब्रिक

वापर:बेड पॅड, कार सीट, शूज, सुरक्षित शूज, होम टेक्सटाईल, गारमेंट, शूज, बेडिंग, पडदा

33D (2)
3d (5)
3d (3)
3d (4)
3d (1)
33D (3)
33D (1)
33D (4)
33D (5)

कॉटन फॅब्रिक

वापर:सोफा, पडदा, वस्त्र, फर्निचर, असबाब, घरगुती कापड

कापूस
कापूस (३)
कापूस (4)
कापूस (२)
कापूस (1)
कापूस (३)
कापूस (1)
कापूस (4)
कापूस (२)

इंटरलॉक फॅब्रिक

वापर:अस्तर, कोट / जाकीट, स्कर्ट, स्पोर्ट्सवेअर, पॅंट, योग

इंटरलॉक फॅब्रिक (5)
इंटरलॉक फॅब्रिक (1)
इंटरलॉक फॅब्रिक (2)
इंटरलॉक फॅब्रिक (4)
इंटरलॉक फॅब्रिक (8)
इंटरलॉक फॅब्रिक (३)
इंटरलॉक फॅब्रिक (7)
इंटरलॉक फॅब्रिक (6)
इंटरलॉक फॅब्रिक

नायलॉन स्पॅन्डेक्स फॅब्रिक

वापर:गारमेंट, स्विमवेअर, अंडरवेअर, योगा, स्पोर्ट्सवेअर

एनएसपी (1)
एनएसपी (6)
एनएसपी (३)
एनएसपी (2)
एनएसपी (५)
एनएसपी (1)
एनएसपी (३)
एनएसपी (४)
एनएसपी (2)

पॉलिस्टर स्पॅन्डेक्स फॅब्रिक

वापर:गारमेंट, स्विमवेअर, अंडरवेअर, योगा, स्पोर्ट्सवेअर

पॉलिस्टर (4)
पॉलिस्टर (1)
पॉलिस्टर (3)
पॉलिस्टर (1)
पॉलिस्टर (5)
स्पॅन्डेक्स (३)
स्पॅन्डेक्स (4)
स्पॅन्डेक्स (१)
स्पॅन्डेक्स (2)

पु लेदर फॅब्रिक

वापर:सोफा, बॅग, शूज, फर्निचर, कार सीट, होम टेक्सटाईल, हातमोजे, अस्तर, बेल्ट

पु (2)
पु (७)
पु (८)
पु (९)
पु (१०)
पु (6)
पु (३)
पु (५)
पु (1)

मखमली फॅब्रिक

वापर:सोफा, पडदा, खुर्ची, उशी, फर्निचर, असबाब, घरगुती कापड, वस्त्र

मखमली (७)
मखमली (१०)
मखमली (6)
मखमली (9)
मखमली (8)
मखमली (1)
मखमली (4)
मखमली (३)
मखमली (2)